Toto je český návod pro verzi 1.

Oficiální návod pro verzi 2 najdete na https://www.bombmanual.com/cs/web/index.html.

 
Keep Talking and Nobody Explodes

BOMB
DEFUSAL
MANUAL

Návod na zneškodnění bomby

Verze 1
Ověřovací kód: 241

Vítej v nebezpečném světě zneškodňování bomb.

Prostuduj si pozorně tento manuál; ty jsi expert. Na těchto stránkách najdeš vše, co potřebuješ vědět pro zneškodnění i těch nejnebezpečnějších bomb.
A pamatuj, že jedno malé přehlédnutí může znamenat konec!

Upozornění: Česká verze návodu zatím nebyla plně otestována. Pokud některé popsané postupy neodpovídají skutečnosti, použijte anglický návod na bombmanual.com a upozorněte mě na chybu na bomb@nothrem.cz.

Zneškodnění bomby

Bomba vybuchne, když časomíra dosáhne 0:00 nebo když se třikrát spleteš. Jediný způsob, jak bombu zneškodnit je vypnout všechny její části před tím, než vyprší čas.

Příklad bomby

Zepředu

Z boku

Části

Každá bomba se může skládat až z 11 částí, které je potřeba zneškodnit. Každá část je samostatná a nezáleží na pořadí jejich zneškodnění.

Návod na zneškodnění jednotlivých částí je v Sekci 1. "Otravné" části jsou zvláštní typ, který je popsán v Sekci 2.

Chyby

Ukazatel chyb

Když hráč udělá chybu, na časomíře se nad časem zobrazí křížek. Po třetí chybě bomba vybuchne. Po první chybě také začne časomíra běžet rychleji.

Pokud není na časomíře zobrazen ukazatel chyb, znamená to, že bomba vybuchne hned při první chybě.

Získání informací

Pro zneškodnění některých bomb bude potřeba získat informace o dané bombě, například její sériové číslo. Tyto informace může získat hráč otáčením bomby a prohlížením jejího obalu. Seznam typů bomb naleznete v Přílohách A, B a C.

Také je drobré připravit si čistý papír a tužku a postup zneškodnění a případné chyby si zapisovat. Může se to později hodit.

Sekce 1: Části

Aktivní části bomby poznáte podle LED světla v pravém horním rohu. Po zneškodnění části se světlo rozsvítí zeleně.

Všechny aktivní části musí být vypnuty pro zneškodnění bomby.

Co se drátů týče...

Dráty jsou jako tepny bomby! Nebo to jsou žíly? No, to je jedno…

 • Část s dráty může mít 3 až 6 drátů.
 • Je potřeba přestřihnout pouze jeden správný drát pro její zneškodnění.
 • Pravidla jsou seřazena podle důležitosti. K dalšímu pravidlu přejdi, jen pokud předchozí neplatí pro danou část.
 • Pořadí drátů začíná vždy nahoře.
3 dráty:
Pokud není žádný drát červený, přestřihni druhý drát.
Pokud je poslední drát bílý, přestřihni poslední drát.
Pokud je tam více modrých drátů, přestřihni poslední modrý.
Jinak přestřihni poslední drát.
4 dráty:
Pokud je tam více červených drátů a poslední číslice sériového čísla je liché, přestřihni poslední červený drát.
Pokud je poslední drát žlutý a nejsou tam žádné červené dráty, přestřihni první drát.
Pokud je tam jen jeden modrý drát, přestřihni první drát.
Pokud je tam více žlutých drátů, přestřihni poslední.
Jinak přestřihni druhý drát.
5 drátů:
Pokud je poslední drát černý a poslední číslice sériového čísla je lichá, přestřihni čtvrtý.
Pokud je tam jen jeden červený a několik žlutých, přestřihni první drát.
Pokud tam nejsou žádné černé, přestřihni druhý.
Jinak přestřihni první.
6 drátů:
Pokud tam nejsou žádné žluté dráty a poslední číslice je lichá, přestřihni třetí drát.
Pokud je tam jen jeden žlutý drát a několik bílých, přestřihni čtvrtý drát.
Pokud tam nejsou žádné červené dráty, přestřihni poslední.
Jinak přestřihni čtvrtý drát.

Tlačítko - zmáčknout nebo nezmáčknout?

Když je tam jen jedno tlačítko, tak ho můžeš jedině zmáčknout. Zkus to a uvidíš, jestli vyletíš do vzduchu.

V Příloze A je seznam nápisů, které mohou být na boku bomby.
V příloze B je popis baterií.

Pravidla jsou seřazena podle důležitosti. Na další přejdi, jen pokud to předchozí neodpovídá danému tlačítku:

 1. Pokud je tlačítko modré s nápisem "Abort", drž tlačítko a podívej se na "Uvolnění tlačítka".
 2. Pokud je na bombě více než jedna baterie a na tlačítku je "Detonate", rychle stiskni tlačítko.
 3. Pokud je tlačítko bílé a na bombě je identifikátor "CAR", drž tlačítko a podívej se na "Uvolnění tlačítka".
 4. Pokud jsou na bombě více než 2 baterie a na bombě je identifikátor "FRK", rychle stiskni tlačítko.
 5. Pokud je tlačítko žluté, drž ho a podívej se na "Uvolnění tlačítka".
 6. Pokud je tlačítko červené s nápisem "Hold", rychle ho stiskni.
 7. Ostatní tlačítka stiskni a podívej se na "Uvolnění tlačítka".

Uvolnění tlačítka

Po stisku tlačítka se zobrazí barevný proužek na pravé straně části s tlačítkem. Podle barvy zvol čas, kdy je potřeba ho uvolnit:

 • Modrý pruh: uvolni tlačítko, když časomíra ukazuje číslici 4.
 • Bílí pruh: uvolni tlačítko, když časomíra ukazuje číslici 1.
 • Žlutý pruh: uvolni tlačítko, když časomíra ukazuje číslici 5.
 • Ostatní barvy: uvolni tlačítko, když časomíra ukazuje číslici 1.

Ohledně klávesnic...

Nevím, jestli jsou to magické symboly nebo dětské čmáranice.

 • Vždy pouze jeden sloupec níže obsahuje všechny 4 symboly, které jsou na klávesnici.
 • Stiskni symboly v pořadí, jak jsou seřazeny shora dolu.


Jak mačkat barevná tlačítka

Tato část napodobuje oblíbenou americkou hračku ze 70. a 80. let. Tahle je ale nějaká rozbitá a nefunguje přesně tak, jak bys čekal!

 1. Jedno z barevných tlačítek bude blikat.
 2. Pomocí tabulky níže je potřeba zjistit, jaké tlačítko zmáčknout.
 3. Po správné volbě zabliká první tlačítko a následně začne blikat další tlačítko. Stiskni tlačítka v pořadí podle tabulky níže.
 4. Prodlužující se posloupnost je potřeba opakovat, dokud není daná část zneškodněna.
Top: Blue, Left: Red, Right: Yellow, Bottom: Green
Pokud sériové číslo bomby obsahuje samohlásku Červená Modrá Zelená Žlutá
Zmáčkni: normálněModráČervenáŽlutáZelená
po 1. chyběŽlutáZelenáModráČervená
po 2. chyběZelenáČervenáŽlutáModrá

 

Pokud sériové číslo bomby neobsahuje žádnou samohlásku Červená Modrá Zelená Žlutá
Zmáčkni: normálněModráŽlutáZelenáČervená
po 1. chyběČervenáModráŽlutáZelená
po 2. chyběŽlutáZelenáModráČervená

Takže, kdo půjde první?

Tahle část je ve skutečnosti docela vtipná (v angličtině), ale fakt, že je připojena k bombě (a čtete český návod), to trochu komplikuje. Takže to moc nekomplikujme a přejděme rovnou k věci.

 1. Podle nápisu na displeji zjisti podle Kroku 1, které tlačítko přečíst jako první.
 2. Podle popisu prvního tlačítka zjisti v Kroku 2 (viz další stranu), které tlačítko skutečně zmáčknout.
 3. Opakuj postup dokud se daná část nezneškodní.

Krok 1:

Podle nápisu na displeji zjisti, které tlačítko přečíst jako první a přejdi ke Kroku:

YES


Look At


FIRST

Look At
DISPLAY

Look At
OKAY

Look At
SAYS

Look At
NOTHING


Look AtLook At
BLANKLook At


NO

Look At
LED


Look At


LEAD

Look At
READLook At


REDLook At


REED
Look At
LEED
Look At
HOLD ON

Look At
YOULook At


YOU ARE

Look At
YOURLook At


YOU'RELook At


UR
Look At
THERE

Look At
THEY'RE
Look At
THEIRLook At


THEY ARE


Look At


SEE

Look At
C

Look At
CEE

Look At

Krok 2:

Pomocí popisu tlačítka z Kroku 1, stiskni první tlačítko, které najdeš v příslušném seznamu:

"READY":YES, OKAY, WHAT, MIDDLE, LEFT, PRESS, RIGHT, BLANK, READY, NO, FIRST, UHHH, NOTHING, WAIT
"FIRST":LEFT, OKAY, YES, MIDDLE, NO, RIGHT, NOTHING, UHHH, WAIT, READY, BLANK, WHAT, PRESS, FIRST
"NO":BLANK, UHHH, WAIT, FIRST, WHAT, READY, RIGHT, YES, NOTHING, LEFT, PRESS, OKAY, NO, MIDDLE
"BLANK":WAIT, RIGHT, OKAY, MIDDLE, BLANK, PRESS, READY, NOTHING, NO, WHAT, LEFT, UHHH, YES, FIRST
"NOTHING":UHHH, RIGHT, OKAY, MIDDLE, YES, BLANK, NO, PRESS, LEFT, WHAT, WAIT, FIRST, NOTHING, READY
"YES":OKAY, RIGHT, UHHH, MIDDLE, FIRST, WHAT, PRESS, READY, NOTHING, YES, LEFT, BLANK, NO, WAIT
"WHAT":UHHH, WHAT, LEFT, NOTHING, READY, BLANK, MIDDLE, NO, OKAY, FIRST, WAIT, YES, PRESS, RIGHT
"UHHH":READY, NOTHING, LEFT, WHAT, OKAY, YES, RIGHT, NO, PRESS, BLANK, UHHH, MIDDLE, WAIT, FIRST
"LEFT":RIGHT, LEFT, FIRST, NO, MIDDLE, YES, BLANK, WHAT, UHHH, WAIT, PRESS, READY, OKAY, NOTHING
"RIGHT":YES, NOTHING, READY, PRESS, NO, WAIT, WHAT, RIGHT, MIDDLE, LEFT, UHHH, BLANK, OKAY, FIRST
"MIDDLE":BLANK, READY, OKAY, WHAT, NOTHING, PRESS, NO, WAIT, LEFT, MIDDLE, RIGHT, FIRST, UHHH, YES
"OKAY":MIDDLE, NO, FIRST, YES, UHHH, NOTHING, WAIT, OKAY, LEFT, READY, BLANK, PRESS, WHAT, RIGHT
"WAIT":UHHH, NO, BLANK, OKAY, YES, LEFT, FIRST, PRESS, WHAT, WAIT, NOTHING, READY, RIGHT, MIDDLE
"PRESS":RIGHT, MIDDLE, YES, READY, PRESS, OKAY, NOTHING, UHHH, BLANK, LEFT, FIRST, WHAT, NO, WAIT
"YOU":SURE, YOU ARE, YOUR, YOU'RE, NEXT, UH HUH, UR, HOLD, WHAT?, YOU, UH UH, LIKE, DONE, U
"YOU ARE":YOUR, NEXT, LIKE, UH HUH, WHAT?, DONE, UH UH, HOLD, YOU, U, YOU'RE, SURE, UR, YOU ARE
"YOUR":UH UH, YOU ARE, UH HUH, YOUR, NEXT, UR, SURE, U, YOU'RE, YOU, WHAT?, HOLD, LIKE, DONE
"YOU'RE":YOU, YOU'RE, UR, NEXT, UH UH, YOU ARE, U, YOUR, WHAT?, UH HUH, SURE, DONE, LIKE, HOLD
"UR":DONE, U, UR, UH HUH, WHAT?, SURE, YOUR, HOLD, YOU'RE, LIKE, NEXT, UH UH, YOU ARE, YOU
"U":UH HUH, SURE, NEXT, WHAT?, YOU'RE, UR, UH UH, DONE, U, YOU, LIKE, HOLD, YOU ARE, YOUR
"UH HUH":UH HUH, YOUR, YOU ARE, YOU, DONE, HOLD, UH UH, NEXT, SURE, LIKE, YOU'RE, UR, U, WHAT?
"UH UH":UR, U, YOU ARE, YOU'RE, NEXT, UH UH, DONE, YOU, UH HUH, LIKE, YOUR, SURE, HOLD, WHAT?
"WHAT?":YOU, HOLD, YOU'RE, YOUR, U, DONE, UH UH, LIKE, YOU ARE, UH HUH, UR, NEXT, WHAT?, SURE
"DONE":SURE, UH HUH, NEXT, WHAT?, YOUR, UR, YOU'RE, HOLD, LIKE, YOU, U, YOU ARE, UH UH, DONE
"NEXT":WHAT?, UH HUH, UH UH, YOUR, HOLD, SURE, NEXT, LIKE, DONE, YOU ARE, UR, YOU'RE, U, YOU
"HOLD":YOU ARE, U, DONE, UH UH, YOU, UR, SURE, WHAT?, YOU'RE, NEXT, HOLD, UH HUH, YOUR, LIKE
"SURE":YOU ARE, DONE, LIKE, YOU'RE, YOU, HOLD, UH HUH, UR, SURE, U, WHAT?, NEXT, YOUR, UH UH
"LIKE":YOU'RE, NEXT, U, UR, HOLD, DONE, UH UH, WHAT?, UH HUH, YOU, LIKE, SURE, YOU ARE, YOUR

Pamatujte na paměť

Naučit se něco nového je docela obtížné... zvlášť, když sedíš u tikající bomby. Buď opatrný!

 • Po stisku správného tlačítka přejde tato část do dalšího kroku. Po dokončení všech kroků se část zneškodní.
 • Po stisku špatného tlačítka je potřeba začít znovu od prvního kroku.
 • Pořadí tlačítek je bráno zleva doprava.

Krok 1:

Pokud je na displeji 1, stiskni 2. tlačítko.
Pokud je na displeji 2, stiskni 2. tlačítko.
Pokud je na displeji 3, stiskni 3. tlačítko.
Pokud je na displeji 4, stiskni 4. tlačítko.

Krok 2:

Pokud je na displeji 1, stiskni tlačítko 4.
Pokud je na displeji 2, stiskni stejné tlačítko jako v 1. kroku.
Pokud je na displeji 3, stiskni 1. tlačítko.
Pokud je na displeji 4, stiskni stejné tlačítko jako v 1. kroku.

Krok 3:

Pokud je na displeji 1, stiskni tlačítko se stejným číslem, jako jsi stikl v 2. kroku.
Pokud je na displeji 2, stiskni tlačítko se stejným číslem, jako jsi stiskl v 1. kroku.
Pokud je na displeji 3, stiskni 3. tlačítko.
Pokud je na displeji 4, stiskni tlačítko 4.

Krok 4:

Pokud je na displeji 1, stiskni stejné tlačítko, jako jsi stikl v 1. kroku.
Pokud je na displeji 2, stiskni 1. tlačítko.
Pokud je na displeji 3, stiskni stejné tlačítko, jako jsi stiskl ve 3. kroku.
Pokud je na displeji 4, stiskni stejné tlačítko, jako jsi stiskl v 2. kroku.

Krok 5:

Pokud je na displeji 1, stiskni tlačítko se stejným číslem, jako jsi stiskl v 1. kroku.
Pokud je na displeji 2, stiskni tlačítko se stejným číslem, jako jsi stiskl v 2. kroku.
Pokud je na displeji 3, stiskni tlačítko se stejným číslem, jako jsi stiskl ve 4. kroku.
Pokud je na displeji 4, stiskni tlačítko se stejným číslem, jako jsi stiskl ve 3. kroku.

Odpověď je v Morseovce

Starý způsob komunikace na dálku? Co bude dál? Naštěstí je to skutečná Morseovka, takže můžete využít své znalosti z vojny nebo skauta.

 • Na displeji bliká slovo zakódované v Morseově abecedě. Použijte abecedu níže pro jeho překlad.
 • Signál se opakuje, mezi opakováními je delší mezera.
 • Po překladu slova nastav správnou frekvenci, na které můžeš odpovědět stiskem tlačítka TX.
Slovo:Frekvence:
shell3.505 MHz
halls3.515 MHz
slick3.522 MHz
trick3.532 MHz
boxes3.535 MHz
leaks3.542 MHz
strobe3.545 MHz
bistro3.552 MHz
flick3.555 MHz
bombs3.565 MHz
break3.572 MHz
brick3.575 MHz
steak3.582 MHz
sting3.592 MHz
vector3.595 MHz
beats3.600 MHz

Dráty už tu jednou byly, ne?

Tohle ale nejsou ty samé dráty jako předtím. Tyhle mají proužky! Takže jsou úplně jiné. A způsob jejich zneškodnění je také úplně jiný. Dobrá zpráva je, že k tomu máme návod...

 • Nad každým drátkem je světlo a pod ním je místo se znakem "★".
 • Pro každý drát je potřeba rozhodnou, zda ho přestřihnout na základě kombinace barvy, světla a symbolu.
 • Každý drát může mít několik barev (proužky).
PísmenoCo udělat
AAno, přestřihnout
NNe, nepřestřihávat
SPřestrihnout, pokud je poslední číslice sériového čísla bomby sudá
PPřestřihnout, pokud má bomba paralelní port
BPřestřihnout, pokud má bomba 2 a více baterií

V Příloze B je seznam baterií. V příloze C je seznam portů.

Do třetice zase dráty

Není snadné říct, jak to vlastně funguje. Ale rozhodně to vypadá zajímavě. Snad to půjde jednoduše rozluštit. No... na to bych moc nesázel.

 • Tato část je rozdělena na kroky. Nepřepínejte na další krok, dokud nevyřešíte ten současný!
 • Do dalšího kroku se přepnete tlačítkem dolu. Na předchozí kroky se podíváte tlačítkem nahoru.
 • Pořadí drátu se počítá podle připojení k číslo vlevo. Pořadí se počítá pro každou barvu zvlášť!
 • Přestřihněte drát, jen pokud je vpravo připojen k písmenu, které je uvedeno v tabulce.
Červený drát
PořadíPřipojení
1.C
2.B
3.A
4.A nebo C
5.B
6.A nebo C
7.A, B nebo C
8.A nebo B
9.B
Modrý drát
PořadíPřipojení
1.B
2.A nebo C
3.B
4.A
5.B
6.B nebo C
7.C
8.A nebo C
9.A
Černý drát
PořadíPřipojení
1.A, B nebo C
2.A nebo C
3.B
4.A nebo C
5.B
6.B nebo C
7.A nebo B
8.C
9.C

I když to tak nevypadá, je to bludiště

Hráč, který zneškodňuje bombu, vidí jen pole bodů se světýlkem, kroužky a trojúhelníkem. Asi bys mu měl říct, že je to ve skutečnosti bludiště, ... aby v tom nebloudil naslepo.

 • Správné bludiště určíte podle kroužků.
 • Bludiště zneškodníte tak, že světlo přesunete na trojúhelník (který není v návodu označen, je jen na bombě).
 • Varování: Při pohybu bludištěm nesmíte narazit do zdi!

5 písmen? To není moc bezpečné heslo

Buďte rádi, že je heslo tak jednoduché. Podle Amerického Ministerstva Obrany by heslo mělo obsahovat alespoň 22 znaků skládajících se z malý i velkých písmen a číslic. To bys nikdy nezneškodnil!

 • Písmena lze měnit šipkami nad a pod každým písmenem.
 • Každá pozice obsahuje jen některá písmena.
 • Správné heslo najdete právě podle písmen dostupných na bombě.
 • Část zneškodníte stiskem tlačítka "Submit" po zadání správného hesla.
aboutafteragainbelowcould
everyfirstfoundgreathouse
largelearnneverotherplace
plantpointrightsmallsound
spellstillstudytheirthere
thesethingthinkthreewater
wherewhichworldwouldwrite

Sekce 2: Otravné části

Otravné části nejde zneškodnit, proto jsou tak otravné. Poznáte je podle dvouciferného displeje, v jejich horní části.

Tyto části se mohou kdykoliv aktivovat a proto je potřeba dávat si na ně neustále pozor. Dokud nevyprší čas na displeji dané části, je potřeba se řídit návodem popsaným níže.

Pozor: každá Otravná část se může aktivovat několikrát (tedy i po té, co čas doběhl do nuly).

Jednoduchá otázka, ano nebo ne?

Zneškodnění bomby je složitá věc. Tedy obvykle. Tuhle část by ale zvládla i cvičená opice.

 • Odpovězte na otázku stiskem "Y" (Ano) nebo "N" (Ne).
 • Tato část zatím nebyla ověřena, otázka bude v angličtině a protoje je potřeba minimální znalost angličtiny.

Nesmí se to přetížit

Jako by nestačilo, že je na bombě časomíra. Teď se ještě nesmí přetížit.

 • Bomba se postupně nabíjí. Zatažením za páčku napravo zabráníte jejímu přetížení.

Přepni to nebo vyletíš do vzduchu

Neuvěřitelně otravná část. A ještě k tomu pekelně složitá. Zneškodnění bomby je úplná hračka v porovnání s touhle hádankou.

 • Přepínač má 4 pozice.
 • Přepínač musí být ve správné pozici před tím, než jeho čas dojde na nulu.
 • Správnou pozici přepínače určíte podle rozsvícených světel pod ním. Použijte tabulky dole.
 • Pozice "Nahoře" nemusí být nahoře, ale tam, kde je štítek "UP".

Světla

Nahoru:

X XX
XXXX X
X X X
XX XX

Dolu:

XX X
XXXX X
X X X
X X

Vlevo:

X
X XXX
X
XX

Vpravo:

X XXXX
XXX X
X XX
XXX X


X = rozsvícené světlo

Příloha A: Identifikátory bomby

Popsané identifikátory lze najít na obalu bomby.

Seznam identifikátorů:

 • SND
 • CLR
 • CAR
 • IND
 • FRQ
 • SIG
 • NSA
 • MSA
 • TRN
 • BOB
 • FRK

Příloha B: Baterie

Při konstrukci bomb se běžně používají dva typy baterií, které na vkládají do jejího obalu.

BaterieTyp
AA
D

Příloha C: Porty

Bomba může mít na obalu digitální i analogové porty.

PortJméno
DVI-D
Paralelní
PS/2
RJ-45
Sériový
Sluchátka